joomla site stats

Praktinio vairavimo egzaminas

 

Praktinio vairavimo galutinė įskaita vykdoma tada, kai mokinys yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą, išskyrus tuos atvejus, kai pagal teisės aktų reikalavimus mokiniui teorijos mokytis leidžiama savarankiškai, be to yra baigęs visą privalomąjį praktinio vairavimo mokymo kursą. Praktinio vairavimo galutinė įskaita laikoma išlaikyta, kai mokinys padaro nedaugiau klaidų negu numatyta.

Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu daromas vaizdo ir graso įrašas, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka. Praktinio egzamino trukmė ne mažiau 45 min.


Praktinio vairavimo  „B“ kategorijos teorijos klausimai

1.      Parodykite, kaip tikrinsite ar veikia posūkių signalai? Atsakymas: Pasukę užvedimo raktelį įjungiate degimą ir įjungiate posūkio signalą. Apžiūrint apžvalgos būdu turi ritmingai mirksėti visi, tos pusės, posūkio lemputės. Taip tikrinama žiūrint ir į prietaisų skydelį. Jame matysime ritmingais tarpais mirksinčias žalias rodykles. Jei rodyklės ima mirksėti greitai arba neritmingai, reiškia yra perdegusi kuri nors posūkio lemputė. Jei tai atsitinka vairuojant automobilį, tuomet atsidarote langą ir posūkio signalus rodote ranka, iki kol pašalinsite gedimą.

2.       Paaiškinkite, kaip tikrinsite ar veikia stabdžių šviesos signalai? Atsakymas: Ant stabdžių paminos uždedate sunkų daiktą (pvz. 2 kg automobilinį gesintuvą) ir automobilio gale turite matyti degančius ryškius STOP žibintus.

3.      Paaiškinkite, kaip tikrinsite ar veikia darbinis stabdys? Atsakymas: Esant neužvestam automobilio varikliui, kiekvieną kartą spaudžiant stabdžio paminą, jos eiga sutrumpės ½. Jei kaskart spaudžiant stabdžio paminą ji spaudžiasi iki galo, vadinas stabdžiai neveikia ir važiuoti negalima.

4.      Parodykite, kaip tikrinsite ar veikia visi žibintai? Atsakymas: Šviesų jungimo rankenėlę sukame pagal laikrodžio rodyklę. Įjungiame gabaritines šviesas, paskui artimas šviesas, ir vėliau tolimas šviesas. Kas kart išlipę apžvalgos būdu apžiūrime. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, automobilio gale raudonos gabaritinės šviesos ir numerio apšvietimas.

5.      Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojama oro slėgį padangose? Atsakymas: Lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose rasite atsidarę degalų pylimo dangtelį arba kito modelio automobiliuose atidarę šonines priekines dureles arba ant durelių ramsčio.

6.      Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose? Atsakymas: Atsukę padangos ventilio dangtelį, įstatysite oro slėgio matuoklį (manometrą) paspauskite jį ir palaukite kelias sekundes atleiskite ir prietaiso skalėje matysite koks slėgis yra jūsų padangoje.

7.      Paaiškinkite, kaip tikrinsite ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte? Atsakymas: Protektoriaus gylį galite išmatuoti specialiu prietaisu arba tiesiog slankmačiu. Protektoriaus gylis negali būti mažesnis nei: žiemą 3mm; vasarą 1,6mm.

8.      Paaiškinkite, kaip tikrinsite ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti? Atsakymas: Tikrinama apžvalgos būdu, kad padangos būtų nesuskirdusios, neatpleišėjusios, be matomų įtrūkimų. Ant tos pačios ašies turi būti to pačio aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo padangos.

9.      Parodykite, kaip tikrinsite ar veikia avarinės šviesos signalizacija? Atsakymas: Tikrinama apžvalgos būdu. Įjungus avarinę šviesos signalizaciją apžiūrime, kad vienu metu ritmingai mirksėtų visos posūkio signalo lemputės. Apie tai informuos ir prietaisų skydelyje degančios žalios spalvos rodyklės .

10.  Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje? Atsakymas: Atidarius variklio gaubtą, variklio skyriuje pamatysite ryškiaspalvę matuoklę.

11.  Paaiškinkite, kaip tikrinsite ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas? Atsakymas: Prieš užvedant, esant šaltam automobilio varikliui, automobiliui stovint lygioje vietoje, ištraukiate variklio alyvos matuoklę, ja nuvalote, vėl įstatote, po to vėl ištraukiate ir variklio alyvos matuoklėje matote, kad variklio alyvos nebūtų daugiau MAX. žymos ir mažiau MIN. žymos.

12.  Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite ar veikia vairo stiprintuvas? Atsakymas: Sukant vairą neužvestam automobiliui, vairas sukasi sunkiai. Užvedus automobilį vairas sukasi lengvai. Jei tiek neužvestam, tiek užvestam automobiliui vairas sukasi, tuomet arba vairo stiprintuvo nėra automobilyje arba jis sugędes.

13.   Parodykite kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje? Atsakymas: Po variklio gaubtu randasi aušinimo skysčio išsiplėtimo talpa.

14.  Paaiškinkite, kaip tikrinsite ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas? Atsakymas: Ant pačio aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio bus žymos MIN. ir MAX. Aušinomo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX. Ir mažiau nei MIN.

15.  Paaiškinkite, kaip tikrinsite ar veikia stovėjimo stabdys? Atsakymas: Po 3-4 trakštelėjimų įjungiate stovėjimo (rankinį) stabdį. Įjungę pirmąją pavarą bandote lėtai pajudėti iš vietos. Jei jaučiate pasipriešinimą ir stabdymą, tuomet stovėjimo stabdys veikia.

16.   Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa)? Atsakymas: Langų plovimo skysčio talpa yra po variklio gaubtu. Ant talpos dangtelio matosi pavaizduota vandens srovė bėganti ant stiklo.

17.   Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį? Atsakymas: Žymos MIN. ir MAX. Gali būti ant langų plovimo skysčio talpos arba joje įstatyta matuoklė. Apie pasibaigusį skystį gali signalizuoti ir lemputė esanti prietaisų skydelyje. Jei nėra signalinės lemputės, matuoklės ar žymų ant talpos, tai tikriname apžvalgos būdu, purkšdami langų plovimo skystį ant langų ir žiūrime bėgančio skysčio srovės stiprumą. Jei stipri srovė – skysčio pakanka, jei silpna – reikia pripilt. Jei skystis nebėga – arba nėra skysčio arba neveikia purškimo sistema.

18.  Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas? Atsakymas: Paspaudus garso signalą turite jį išgirsti.

19.   Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa)? Atsakymas: Stabdžių skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu, tiesiogiai prieš stabdžių paminą.

20.   Paaiškinkite, kaip tikrinsite ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte? Atsakymas: Stabdžių skysčio talpoje rasite matuoklę arba žymas MIN. ir MAX. Rasite ant pačios talpos. Skysčio turėtų būti ne daugiau MAX.  ir ne mažiau MIN.

 

NEPAMIRŠKITE, jei egzamino metu reikės atidaryti variklio gaubtą, tai turi atlikti egzaminuotojas.

 

 

 

 

Artimiausi vairavimo kursai Vilniuje
Žirmūnai: Verkių g. 43, Vilnius
vasario mėn. 27 d., 28 d.
Naujoji Vilnia, Linksmoji g. 73; Vilnius
vasario mėn. 26 d., 28 d.
Naujininkai, Prūsų g. 2; Vilnius
vasario mėn. 26 d., 28 d.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas